Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB arbetar rikstäckande som konsulter inom risk management.

Vår verksamhet riktar sig främst till stora och medelstora företag, energisektorn, kommuner och kommunala bolag samt större fordonsparker.

Företagets affärsidé är att med utgångspunkt från försäkringstagarens behov utforma ett optimalt försäkringsprogram. Vi bygger samarbetet med våra kunder på kontinuitet och kompetens.

"En del människor tänker i form av problem
andra i form av lösningar"
pelare start
AAASvenska Försäkrings Förmedlare Förening